Hlavní stránka > Tréninky > Lidsko-psí rozhovor na téma EMAPATIE nebo POLIDŠŤOVÁNÍ

Lidsko-psí rozhovor na téma EMAPATIE nebo POLIDŠŤOVÁNÍ Seminář

Nový formát pro pejskaře, starý známý pro psychoterapeuty. Naše setkání je formátováno jako volná diskuze se zapojením všech účastníků. 

Cílem je mít dostatek bezpečného prostoru pro formátování vlastních myšlenek, pocitů a postojů. Debata není předem strukturovaně plánovaná, záleží na pohledech, které každý z nás do debaty přinese. 

 

První ze společných setkání nad lidsko-psími tématy ve formě otevřených rozhovorů. Celé setkání bude provádět Bc. Katka Michálková za říši psů a Mgr. Kristýna Kinkalová za říši lidí. 

 

Tedy spojíme pohled kynologa a lidského psychoterapeuta. 

 

Pro koho je setkání vhodné? 

- pro majitelé, kteří mají těžký společenský status díky svému vztahu k pejskovi

- pro majitelé, kteří nejsou v názorech militantní a ultimativní

- pro majitelé, které zajímá až mírně filozofický pohled na téma

- pro člověka, který cítí, že něco možná není v "pořádku" a přemýšlí nad tím, zda se nechová příliš přehnaně

- pro majitele, který je ve svém okolí nepochopen

- pro všechny, které láká trochu jiný pohled na psí svět

 

18:30 – 19:00 Technická příprava

19:00 – 19:30 Úvodní slovo a zahájení debaty diskuzí lektorek nad tématem

19:30 - 21:00 Prostor pro zapojení se do diskuze pro všechny účastníky 

 

Z akce nebude vzhledem k GDPR a tvorbě bezpečného prostředí pro zapojení všech účastníků pořizován záznam.

 

Doporučujeme všem účastníkům mít funkční kameru a mikrofon. I vzhledem k důležitosti tvorby bezpečného prostředí budeme vyžadovat zapnutou kameru během celé akce - simulace komunitního setkání.

 

Při přihlašování uveďte, že máte jednoho psa. Systém neumožňuje přihlašování na akci bez psů.

 

Sejdeme se na google meet (v podobě konferenčního hovoru), takže bude celá akce velice interaktivní a co nejvíce přiblížená reálnému setkání. Odkaz obdržíte v den konání akce na email uvedený v přihlášce.

 

 

Pokyny k platbě: převodem na účet číslo: 670100-2208081793/6210. U každé platby uveďte jako VS svůj telefonní kontakt a do zprávy pro příjemce své jméno a akci, kterou platíte.

 

Platba musí být připsána na bankovním účtu do 8.3.2021.

 

 

Akce se bude pořádat při minimální počtu účastníků 5.

 

Pro zahraniční platby použijte aktuální směnný kurz. 

Údaje pro zahraniční platbu: 

IBAN: CZ67 6210 6701 0022 0808 1793

BIS/SWIFT: BREXCZPPXXX

Majitel účtu: Kateřina Michálková

Název účtu: mKonto Business

 

Mgr. Kristýna Kinkalová

Vystudovala jsem sociální práci a psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik a k tomu mnoho dalších kurzů a seminářů. Pracovala jsem jako osobní asistentka, lektorka specifické primární prevence, ale také v kavárně, pizzerii, nebo za barem. Zhruba od roku 2012 se věnuji práci s lidmi užívajícími návykové látky. Od roku 2020 jsem vedoucí kontaktního a poradenského centra pro uživatele návykových látek v Praze a také se věnuji lektorské činnosti v oblasti seberozvoje. V roce 2017 jsem adoptovala fenku Vilmu, tehdy maličké štěňátko, které se mi vešlo do náruče. Bude to znít pateticky, ale změnilo mi to život. Co spojuje psí svět s mým profesním? Sebereflexe! Znát samu sebe, vnímat své naladění, prožívání a myšlení. Umět dát do pozadí své zájmy a moje pravdy, aby druzí mohli růst a hledat svoji životní cestu ke spokojenosti. To, co je dobré pro mne, nemusí být dobré pro druhého. A to samé dle mého názoru platí i pro psí svět. Abych tohoto přístupu byla schopná, musím pracovat empaticky a respektovat druhého – ať se jedná o člověka, nebo o psa.

 

Datum

10.03.2021 19:00 - 21:00 (St)

Sport

Společné setkání

Cena

345 Kč za psa

Přihlášeno

10 z 10

Místo tréninku

ON-LINE

Přihlášené týmy

Psovod Počet psů Zaplaceno
Lenka Cajkářová 1 Ano
Michaela Pospíšilová 1 Ano
Eva Havlová 1 Ano
Lenka Ležalová 1 Ano
Kateřina Kupková 1 Ano
Helena Pozníčková Hejzlarová 1 Ano
Veru Langmajerová 1 Ano
Viktoria Jurikova 1 Ano
Dominika Púčiková 1 Ano
Šárka Pernegrová Pernegrová 1 Ano

Přihláška

Trénink již proběhl.


Komentáře k tréninku: